Knauf FE-50 Largo. Isetasanduv universaalne anhüdriitpõrandasegu.

Materjal Põrandasegu FE50 Largo on põrandavalu mõeldud isetasanduv kaltsiumsulfaatsegu (anhüdriitsegu), millele on lisatud plastifikaatorit ja lisandeid. Standardi EVS-EN 13813 järgi põrandasegu tüüp CA-C25-F5.

Säilitamine

Kuivas ruumis puitalustel 6 kuud.

Kvaliteedigarantii

Vastavalt standardi EVS-EN 13813 nõuetele on toode läbinud tüübikatse ning toimub tootmisprotsessi pidev kontrollimine. Tootel on CE- märgistus.

Kasutusala

Ideaalne eramute, ridaelamute, kortermajade ja büroohoonete põrandate valamiseks. Minimaalsed paksused on:

 • Olemasolevale aluspõrandale tasanduskihina ≥25mm
 • Aluspõrandal olevale eralduskihile valamisel ≥30mm
 • Ujuvpõrandana ≥ 35 mm
 • Köetava põrandana ≥ 35 mm küttetorude peal

Omadused

 • Sisetöödeks
 • Valmis kuivsegu koha peal segamiseks
 • Valatav nii käsitsi kui segupumbaga
 • Ei vaja armatuuri
 • Suurepärase tasanduvusega
 • Väike kihipaksus
 • Optimaalne põrandaküttega kasutamiseks
 • Suure soojusjuhtivusega
 • Ei pragune
 • Aluspind

Aluspõranda peale tasandusvalu.

Aluspõrand peab olema tugev, pragudeta, stabiilne, puhas, kuiv, tasane, ilma raketiseõli jääkide ja väljaimbunud aineteta. Pidada kinni aluspõrandale kehtestatud niiskusenõudest (≤ 2,5%). Imavad pinnad tuleb katta sobiva krundiga (näiteks Knauf Estrichgrund).

Eralduskihil põrand.

Ettevalmistatud aluspõrandale paigaldatakse vähemalt 8 cm ülekattega spetsiaalne PVC- kattega paber (Knauf Schrenzlage) ja sobiv servaeraldusriba (Knauf Randammstreifen ≥ 8 mm). Niiske aluspõranda puhul tuleb kasutada sobivat hüdroisolatsiooni.

Ujuvpõrand

Aluspinnal oleva isolatsioonimaterjali mördi eest kaitsmiseks kasutada vähemalt 8 cm ülekattega paigaldatud eralduspaberit (Knauf Schren- zlage) ja servaeraldusribasid ≥ 8 mm. Keldrita hoonete aluspõrandate puhul tuleb paigaldada hüdroisolatsioon.

Köetav põrand

Tuleb järgida küttesüsteemi tootja juhiseid. Põrand valatakse kahe kihina. Kui põranda diagonaal on pikem kui 10 m, samuti uste juures, eenduvate nurkadega ning pikkades ja kitsastes ruumides tuleb moodustada deformatsioonivuugid. Põrandat kahes kihis valades kantakse teine kiht peale kohe, kui esimesel kihil on võimalik kõndida, sõltuvalt ehitusplatsi tingimustest umbes 7–8 tunni möödudes. Esimese kihi valamisel peab põrandaküttetorusid ümbritseva mördi voolavus (katse 1,3 l silindriga) olema umbes 38–40 cm – nii nakkub FE 50 Largo kiiremini. Kui põrandaküttetorud on hästi kinnitatud, võib põranda valada ühekorraga.

Deformatsioonivuugid

Knauf FE50 Largo kivistub ühtlaselt. Hoone deformatsioonivuugid tuleb teha samuti valupõrandasse. Töövuugid moodustatakse sõltuvalt töö tegemise järjekorrast ja kiirusest ning ruumi kujust ja suurusest.

Põrandavalu paigaldamine

Segupumbaga

Näiteks (ProFiller G4, PFT G4, G5, vmt) paigaldamisel segatakse FE50 Largo puhta veega. Käsitsi segades tuleb 25 kg materjali segada umbes 4 l veega. Määrata õige paigalduskonsistents voolavuse mõõtmise nõu (1,3 l silinder) abil. Samuti võib lähtuda sellest, et valamisel ei tohi pinnale tekkida veekihti. Pärast materjali FE50 Largo valamist sobiva kihi paksuseni, raputatakse see põrandavaluharja või lati abil ühtlaseks ja tasaseks.

Voolavuse kontrollimiseks

Kasutada tasast ja mitteimavat pinda (PVC-kile). Valada kontrollsilinder mörti täis, tõsta see üles ja 2 minutit pärast mõõta laiali valgunud loigu läbimõõt. Deformatsioonivuukide kavandamisel juhinduda põrandavalu juhendist vuukide kohta.

Muud Juhised

Kui valatava põranda paksus on üle 50 mm, tuleb materjal segada paksemana (voolavus 35–38 cm) või valada kahe kihina. Nii saavutatakse kvaliteetsem pind.

Kuivamine

FE50 Largo on valmis põrandakattega katmiseks, kui selle niiskusesisaldus on auru läbilaskva materjaliga või plaatidega katmiseks 1,0% või parketi või auru mitteläbilaskva materjaliga katmiseks 0,5%.

Köetavate põrandate kuivatamist alustatakse valamisest 7 päeva möödudes.

 • Põrandakütte temperatuur seatakse 3 päevaks +25 °C peale.
 • Seejärel tõstetakse temperatuur maksimaalselt +55 °C peale ja oodatakse kuni põranda kuivamiseni.
 • Niiskust kontrollitakse niiskusmõõtjaga CM.
 • Pärast kuivamist langetatakse temperatuur 15–18 °C peale.

Enne põrandakatte paigaldamist kontrollida veel kord niiskust niiskusmõõtjaga CM. Köetavate põrandate lubatud niiskusesisaldus igat liiki põrandakattematerjalide jaoks on niiskusmõõtjaga CM mõõtes ≤ 0,3%.

Põranda kuivatamisest
Knauf